Droga młodzieży!

Zapraszamy Was do wzięcia udziału w „XIII Wojewódzkim Konkursie Poezji i Dramy Angielskiej English Poetry and Drama”, który odbędzie się w naszej szkole 14 maja 2020 roku. Tegoroczny temat przewodni konkursu to: „WE ARE THE CHAMPIONS”. Wszystkie niezbędne informacje znajdują się z załącznikach.

Konkurs ‘English Poety and Drama’ jest organizowany już od dziewiętnastu lat: najpierw jako konkurs szkolny, potem miejski, z czasem jako konkurs powiatowy w ramach Małego Trójmiasta.
W 2008 roku zyskał rangę konkursu wojewódzkiego. Jest to impreza promująca znajomość języka angielskiego, jak również twórczość własną uczniów. Uczestnicy przygotowują występ w jednej z trzech kategorii: scenki (mini-przedstawienia), wiersza i piosenki w języku angielskim. Przedstawienie powinno być podparte oryginalnym pomysłem, a samodzielnie napisany scenariusz musi nawiązywać do hasła przewodniego, które z każdą edycją się zmienia. Profesjonalne jury złożone z nauczycieli języka angielskiego oraz muzyki, metodyków i wykładowców akademickich, specjalistów ELT ocenia występy pod kątem poziomu językowego (poprawności językowej i komunikatywności), adekwatności do hasła przewodniego konkursu, walorów artystyczno – estetycznych oraz wkładu pracy wniesionego w przygotowanie występu. Od kilku już lat niezależne jury nie ma informacji, z której szkoły dany uczestnik jest. Otrzymuje tylko imię, nazwisko i numer występu. Konkurs „English Poetry and Drama Contest” jest jedyną tego typu imprezą dla gimnazjalistów w województwie pomorskim. Celem nadrzędnym konkursu jest powszechnienie znajomości języka angielskiego oraz rozwijanie u młodych ludzi zdolności aktorskich, poczucia własnej wartości i umiejętności pokonywania tremy. Konkurs ten rozwija autonomię ucznia, samodzielność w podejmowaniu decyzji oraz motywuje do dalszej nauki języka angielskiego. Honorowym Patronem tego konkursu jest Pomorski Kurator Oświaty. Fundatorami nagród są: Urząd Miasta w Redzie, wydawnictwa językowe: Longman, Macmillan, Oxford oraz biuro turystyczne ATAS. Rokrocznie podziwiamy młode talenty oraz coraz lepszą znajomość języka angielskiego, który w obecnych czasach jest przepustką do znalezienia dobrej pracy oraz komunikacji międzynarodowej.

 

EP&D 2021 – regulamin

EP&D 2021 – folder

EP&D 2021 – karta zgłoszenia