Dzień nauczyciela

Dzień nauczyciela

W podziękowaniu za trud włożony w naszą edukację,

Samorząd Uczniowski

w imieniu wszystkich uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Redzie

chciałby złożyć najserdeczniejsze życzenia

wszystkim Nauczycielom i Pracownikom oświaty.

 

Uśmiechu,

Który otwiera nasze serca i umysły,

Takich myśli i marzeń,

Które dają się urzeczywistnić,

Pięknych i szlachetnych pomysłów,

Które podszeptuje serce,

Cierpliwości i wrażliwości,

Które powodują, że Wasza praca

Budzi w nas ogromny szacunek.

 

14 października 2020 r.