MEDIACJE RÓWIEŚNICZE

MEDIACJE RÓWIEŚNICZE

Mediacja w naszej szkole sprawdziła się jako metoda sprzyjająca uczeniu rozwiązywania konfliktów bez przemocy, w atmosferze szacunku i odpowiedzialności za siebie i innych. Może być włączona do codziennego życia szkolnego, gdzie przynosi trwałe korzyści i daje ogromną satysfakcję zarówno uczestnikom konfliktu jak i mediatorom prowadzącym sprawy.
Wprowadziliśmy tę metodę w Szkole Podstawowej nr 4 w Redzie przy pomocy Katarzyny Stryjek, mediatora przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku i Prezesa Oddziału Polskiego Centrum Mediacji w Sopocie.
Uczniowie z klas VII w demokratycznych wyborach wyłonili kolejnych klasowych mediatorów, którzy charakteryzowali się: koleżeńskością, chęcią niesienia pomocy potrzebującym, łatwością nawiązania relacji z innymi osobami, obiektywizmem, wzbudzaniem zaufania.
W dniach 11 i 12 grudnia 2019 w SP6 w Redzie odbyły się warsztaty na temat: ,,Radzenie sobie z konfliktem’’ i „Mediacje rówieśnicze” prowadzone przez Katarzynę Stryjek. Uczestniczyli w nich grupy uczniów z SP2, naszej SP4, SP5 i Sp6 w Redzie. Mediatorzy szkolni ramach zajęć podnieśli swoje umiejętności w sferze komunikacyjnej oraz rozwiązywania konfliktów, zapoznali się z definicją mediacji rówieśniczych, zrozumieli ich charakter oraz poznali główne zasady mediacji.  Były też zajęcia praktyczne, ćwiczące umiejętności mediatorów.
Dyplomy Mediatorów rówieśniczych otrzymały kolejne 4 osoby z naszej szkoły: Martyna Błaszczyk, Simona Dobrowolska, Oliwia Górna i Jeremi Mojsiejenko. Gratulacje!!!