Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

21 lutego na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego, który został ustanowiony przez UNESCO w 1999 roku. Święto to ma za zadanie przypomnieć wszystkim narodom, jak ważny jest szacunek do języka ojczystego i dbałość o jego przetrwanie.

W naszej szkole postanowiliśmy poświęcić temu wydarzeniu nie tylko jeden dzień. Ogłosiliśmy Miesiąc Języka Ojczystego i zainicjowaliśmy szereg działań promujących dbałość o poprawną polszczyznę.

Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego przygotowali dla kolegów i koleżanek z innych klas różne zabawy z językiem i poprowadzili zajęcia, podczas których uczniowie  mieli okazję poznać historię polszczyzny, rozwiązać zagadki ortograficzne, podjąć się bezbłędnego przeczytania łamańca językowego, czyli wiersza przepełnionego trudnymi do wyartykułowania słowami, a także rozwiązać quizy pozwalające wykazać się znajomością poprawnej polszczyzny. Starsze klasy wykonywały ćwiczenia mające na celu uwrażliwienie młodych ludzi na bogactwo i różnorodność języka polskiego oraz miały możliwość przejścia przez gramatyczny escape room.

Samorząd Uczniowski zaproponował również uczniom zmierzenie się z językowymi wyzwaniami, wśród których pojawiły się zadania, m.in. na wykonanie mema obrazującego polskie przysłowie, utworzenie  chmury wyrazowej ze słów, których zapis może sprawiać trudności czy wyszukanie i poprawienie błędów w tekście kabaretowej piosenki.

Link do zadań:

https://view.genial.ly/6032a2adb213870d34e240ec/presentation-wyzwania-na-dzien-jezyka-ojczystego

Link do prezentacji:

https://view.genial.ly/60301b6703ef0d0daa3ab708/presentation-dzien-jezyka-ojczystego

Przygotowane zadania cieszyły się dużym zainteresowaniem uczniów, którzy nie tylko świetnie się bawili, ale też pogłębili swoją wiedzę o naszym trudnym, ale pięknym języku.

Samorząd Uczniowski