ZAJĘCIA REWALIDACYJNE

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE

Od poniedziałku, 18 maja 2020 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej przywraca możliwość prowadzenia bezpośrednich zajęć dzieci i młodzież z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, wymagających wsparcia w realizacji zajęć rewalidacyjnych niezbędnych do ich prawidłowego rozwoju.

Zgodnie z wytycznymi MEN zajęcia te odbywać się będą indywidualnie lub w grupie z zachowaniem zasad sanitarnych.

Tych z Państwa, którzy chcą, aby ich dzieci uczestniczyły w opisanych zajęciach prosimy o zapoznanie się z procedurami oraz złożenie pisemnego wniosku do dyrektora SP4 Reda o potrzebie zajęć z dwudniowym wyprzedzeniem. Wniosek należy wypełnić, podpisać i złożyć w postaci skanu lub zdjęcia wysłanego na adres h.marzejon@sp4reda.pl w tytule wpisując „ Wniosek do dyrektora szkoły”.

 

Procedury

Wniosek

Oświadczenie