Podróż do świata niewidomych

Podróż do świata niewidomych

Na jednej z godzin wychowawczych, która przypadała w czasie omawiania „Kamizelki”, klasa 5c przeprowadziła eksperyment. Uczniowie podjęli próbę przeniesienia się na chwilę do świata niewidomych, żeby lepiej zrozumieć problemy, z jakimi mają oni do czynienia na co dzień. Z zawiązanymi oczami próbowaliśmy ubrać dziecko (lalkę), napisać list, nałożyć kurtkę, przesypać łyżeczkę cukru lub mąki, odnaleźć drogę do drzwi. Wszystko to, co dla ludzi widzących wydaje się banalnie proste, nagle stało się niezwykle trudne i wymagające wielkiej uwagi. Lekcja ta wszystkich skłoniła do refleksji o tym, jak bardzo otaczający nas świat jest inny dla ludzi niewidomych, ile muszą się nauczyć, w jak odmienny od nas sposób zdobywają wiedzę potrzebną do życia.

Monika Kubisiak