UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA ZAŚWIADCZEŃ LAUREATOM WOJEWÓDZKICH KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH

UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA ZAŚWIADCZEŃ LAUREATOM WOJEWÓDZKICH KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH

9 kwietnia 2018 roku w historycznej sali BHP na terenie stoczni gdańskiej odbyła się uroczystość wręczenia zaświadczeń laureatom wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i oddziałów gimnazjalnych, ogłoszonych przez Kuratorium Oświaty w Gdańsku na rok szkolny 2017/2018.

W uroczystości wzięli udział laureaci z naszej szkoły i p. Dyrektor Dominika Kowaliszyn. Przypominamy, że Natalia Kaczmarek (VII D) pod opieką p. Elżbiety Majchrzak zdobyła tytuł laureata konkursu matematycznego, Szymon Pobłocki (III C) języka polskiego (opiekun – p. Natalia Richert), Igor Rusiecki (III C, opiekun – p. Henryka Rotta) – historycznego. W czasie drogi po tytuł Natalia, Szymon i Igor pokonali tysiące uczniów pomorskich szkół biorących udział w eliminacjach szkolnych, rejonowych i wojewódzkich.

Warto dodać, że bardzo wysoką lokatę (tytuł finalisty) uzyskało kilkunastu uczniów z naszej szkoły:

j.polski: Kinga Cyperska (II C, opiekun – p. K. Hincke), Alina Ewertowska (III, opiekun – p. N. Richert)

j. niemiecki: Alina Ewertowska (III C, opiekun – p. G. Ciesielska)

biologia: Jan Jabłonowski-Kęska, Wojciech Mak, Igor Rusiecki, Szymon Ziółkowski (wszyscy III C, opiekun – p. G. Okrój); należy podkreślić, że Igorowi i Szymonowi zabrakło zaledwie jednego punktu do zdobycia tytułu laureata!

geografia: Wojciech Mak (III C), Jakub Nurkiewicz (II C), Szymon Pobłocki (III C), Igor Rusiecki (III C), Szymon Ziółkowski (III C) – wszyscy pod opieką p. K. Bieńkowskiej.

Gratulujemy laureatom, finalistom oraz ich nauczycielom
i zachęcamy do udziału w przyszłorocznych konkursach wszystkich uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów. Eliminacje szkolne już w październiku!

Natalia Richert