MEDIACJE RÓWIEŚNICZE

MEDIACJE RÓWIEŚNICZE

Mediacja w szkole to nową metoda rozwiązywania konfliktów, cieszącą się coraz większą popularnością (przede wszystkim z uwagi na jej skuteczność). Uczy ona – zarówno dzieci, jak i dorosłych – rozstrzygania sporów bez użycia przemocy, w atmosferze szacunku oraz odpowiedzialności za siebie i innych.

Wprowadzamy tę metodę w Szkole Podstawowej nr 4 w Redzie przy pomocy Katarzyny Stryjek, mediatora przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku i Prezesa Oddziału Polskiego Centrum Mediacji w Sopocie. Po szkoleniu całej Rady Pedagogicznej oraz wybranych nauczycieli (liderów mediacji rówieśniczej w szkole) przyszła kolej na uczniów. Młodzież z klas VI, VII i I i II gimnazjalnych w demokratycznych wyborach wyłoniła w marcu 2018r. kandydatów na klasowych mediatorów. Do kryteriów decydujących o wyborze należały m.in.: koleżeńskość, chęć niesienia pomocy potrzebującym, łatwość nawiązania relacji z innymi osobami, obiektywizm oraz wzbudzanie zaufania.

29 marca wśród mediatorów klasowych (16 wyłonionych osób) odbyły się 6-godzinne warsztaty ,,Radzenie sobie z konfliktem’’. Zajęcia spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony uczniów. Mediatorzy szkolni w ramach szkolenia podnieśli swoje umiejętności w sferze komunikacyjnej oraz umiejętności rozwiązywania konfliktów. 10 kwietnia uczniowie spotkali się na zajęciach, w ramach których poznali definicję „mediacji rówieśniczych” i jej główne zasady. 16 kwietnia odbędzie się ostatnia część warsztatów – p. Katarzyna Stryjek wraz z mediatorami z innych szkół poprowadzi zajęcia praktyczne.

Autorzy: Natalia Richert, Agnieszka Tatara